V pátek 29. 6. 2018 jsme při mši svaté poděkovali za uplynulý školní rok a na farní zahradě pak oslavili začátek prázdnin kuličkiádou a táborákem.

odkaz na fotogaleriiVe středu 27. 6. 2018 sloužil poslední mši v Kloboukách P. František Trtílek, rozloučili se s ním kloboučtí farníci, představitelé města i bratři a sestry z místního Farního sboru Českobratrské církve evangelické.


     

     

     

     V neděli 24. 6. 2018 byl hustopečským děkanem P. Janem Nekudou oficiálně uveden nový pan farář P. ThLic. Petr Šikula. Přejeme mu pro jeho nynější službu v kloboucké farnosti dostatek fyzické i duševní síly a do všech kroků hojnost Božího požehnání.


     

     
3. června 2018 přistoupilo v Kloboukách k prvnímu svatému přijímání 7 děvčat


     

     

   
Tradiční pouť v kapli sv. Barbory 27. 5. 2018 celebroval P. Pavel Kafka, odpoledne se uskutečnil koncert sváteční hudby od baroka po 20. století Martina Doležela (zpěv) a Ondřeje Špačka (klávesy).


     

     
8. května 2018 jsme se vypravili na farní pouť na Velehrad.

odkaz na fotogalerii

1. května 2018 se v našem kostele konala přednáška PhLic. Kateřiny Lachmanové, ThD.
na téma "Je možné uzdravení historie?"


     

     

   
18.6. se v našem farním kostele konala slavnost prvního svatého přijímání.
K přijímání přistoupilo 6 prvokomunikantů, 5 děvčat a jeden chlapec.


     

 
11.6. se konala pouť na Svatou Trojici.
Mši svatou sloužil P. Tomáš Koumal.


     

 
9.6. se v naší farnosti konala Noc Kostelů.


     

 
Na Velký pátek se již podruhé konala z iniciace místní skupinky Modliteb matek křížová cesta.
Trasa vedla od Morkůvského kříže k Příhoňskému kříži.


     

     
Rudou barvou dneska září
28. říjen v kalendáři.

Šimonům, Judům a naší zemi přejem k svátku,
náš pan farář však slaví sedmdesátku.

Lépe než na Hradě pražském
bude nám dnes v sále farském.

V neděli jste ráčil kázat,
že někdy lépe přijímat než dávat.

Abyste nám v tom byl vzorem,
přijměte zde něco málo darem.

Hodně zdraví, Boží požehnání, úsměv na líci
ze srdce přejí vaši farníci.


     

     

     

   

foto: Josef Špaček
5. 11. jsme vyčistili prostor před budovou fary


     

     

 

     

     

     

 Video obsahuje záznam koncertu kapely Cassiopeia proložený obrázky z přidružených akcí - historické přednášky o kloboucké farnosti, výstavy starých fotografií, prohlídky střechy a věže kostela, ochutnávky vín ve farském sklepě a opékání špekáčků na farském dvoře.
3. června 2012
v 15 hodin se v zcela zaplněné kapli sv. Barbory konal

Duchovní pořad hudby a slova z díla Antonína Dvořáka
Pozdvihuji oči k horám


V pořadu účinkovali:

Jan Kačer (mluvené slovo)
Martin Doležel (zpěv)
Jarmila Babáčková (klavírní doprovod)

Návštěvníci odměnili účinkující dlouhým potleskem a odcházeli domů naplněni hlubokým kulturním zážitkem.

     

     
3.6. 2012
Na slavnost Nejsvětější Trojice se konala tradiční pouť v kapli sv. Barbory.
Mši svatou sloužil P. děkan Pavel Kafka.

   
V neděli 7.8. 2011 v 15:00 hodin
bylo v kostele sv. Vavřince ekumenické požehnání za účasti stárků, stárek,
kloboucké chasy, věřících a hodovních hostů. Slovem a modlitbou provázeli P. František a ev. farář Luděk Korpa.

   

   
19.6. 2011
na slavnost Nejsvětější Trojice se konala za velké účasti věřících tradiční pouť v kapli sv. Barbory.
Mši svatou sloužil P. Mgr. Marek Orko Vácha, Ph. D.

   

 
7.6. 2009
na slavnost Nejsvětější Trojice se konala tradiční pouť v kapli sv. Barbory. Mši svatou sloužil P. Stanislav Pacner z Rousínova. Odpoledne bylo v kapli požehnání a potom se odebrali poutníci na malé občerstvení na faře.

   

   

   
Na slavnost Nejsvětější Trojice se konala tradiční pouť v kapli sv. Barbory. Mši svatou sloužil P. Antonín Pražan, SDB z Brna - Líšně.