Bohumilice (místní část Klobouk)

První historická zmínka o obci Bohumilice pochází z roku 1210, kdy Lev z Klobouk daroval ves premonstrátskému klášteru v Zábrdovicích. V majetku kláštera se uvádí v pravé listině z roku 1298, v té době byla však vesnice pustá. Dnešní osada byla nově založena v roce 1667. Po zrušení zábrdovického kláštera v r. 1784 připadly Bohumilice spolu s klobouckým panstvím náboženskému fondu, později je vlastnilo několik dalších majitelů. V roce 1874 byla v Bohumilicích vystavěna jednotřídní škola, před tímto datem byla obec přiškolena do Klobouk, zrušena 1976. Místní hřbitov byl založen v roce 1887 (dříve se pochovávalo v Kloboukách). Na návsi stávala stará zvonice, na jejím místě byla v r. 1904 postavena kaple sv. Alžběty. Byla slavnostně vysvěcena 4. září 1904. V minulosti stál u hřbitova větrný mlýn, ve kterém se mlelo až do r. 1918. Později se jen šrotovalo a v roce 1945 byl rozebrán.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Příběh z druhé světové války

V den bojů o osvobození Bohumilic 23.4. 1945, tak jako vždy po celý svůj život, šel zvonit poledne nevidomý pan Josef Šebesta. Vojáci v domnění, že jde o dávání znamení nepříteli, začali střílet do věže. Z protějšího domu vyběhl občan a jal se pomocí rukou i částečně ruských slov vysvětlovat, že jde o prastarý zvyk ve vesnici. Vojáky přesvědčil a pana Šebestu svedl dolů. Tento nevidomý občan pravidelně chodil zvonit svítání, poledne a klekání po dobu 46 let.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zápis o opravě 1951 - opis

Bohumělská kaple byla letos také od základů opravena. Nejprve krytina a plech věže, která byla až do letoška proděravěna střepinami granátů. Věž natřena. Vevnitř bylo vlhko, proto jsme stěny do výše 1,5 m otloukly, obložili heraklitem, elektrické vedení zaomítali. Do hodů jsme byli hotovi jen s pracemi zednickými a mše sv. sloužena v kapli jen nouzově vybílené, jelikož jsme dlouho čekali na poukazy na cement a heraklit. Vymalována v květnu 1951. náklad na opravu byl uhrazen sbírkou, kterou si bohumělští mezi sebou vykonali s povolením úřadů.


   
Děkan Haňka z Otnic zahajuje slavnostně bohoslužby po opravě 10.6. 1951   
kaple sv. Alžběty 1910 | interiér kaple sv. Alžběty 1910 | kaple sv. Alžběty 1954


 
kaple sv. Alžběty 1954 | větřák v Bohumilicích - Nějaký Loziáš koupil mlýn v Borkovanech (1867) a postavil ho v Bohumilicích u hřbitova. Zrušen 1943, rozebrán r. 1945
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Případné upřesňující, či doplňující informace a materiály uvítám na adrese - r.huk@seznam.cz