Kostel sv. Rocha Šebestiána a Rosálie ve Velkých Hostěrádkách
- Přesný opis listiny v archivu

Původ hostěradského kostela, podle vypravování snad nejstaršího farníka Dominika Hamana z ústního podání svých předků, spadá do doby, kdy na hradě (dnešní les, Hradisko) pobývaly dvě kněžny Dirtensteinovi. Kněžny byly velmi pobožné ženy a právě na místě, kde byl pěkný výhled od hradu na protější lesnatý svah, daly postaviti kostel, který se hezky vyjímal nad malým údolíčkem. Po smrti kněžen přišel na hrad rod Romanů, který rovněž pečlivě ošetřoval kostelíček až do doby švédských válek, kdy byl kostelík zničen švédským vojskem. Po odchodu Švédů byl opět opraven Romany. Později byla zřízena farnost s farou, která byla nedaleko kostela (dnešní dům pana Nekvapila - po zrušení fary hájovna). Ke kostelu náleželo 374ha lesa, který se rozprostíral za kostelem. Roku 1785 při velkém hromobití uhodilo do kostela, který docela vyhořel, poněvadž byl kryt šindelem. Klenba chrámová byla sice cihlová, avšak padající dřevěná vazba klenbu zbořila. Patnáct let byl kostelík ve zříceninách. Roku 1801 místní farníci po dohodě vypravili se za knížetem Lichtensteinem, který vlastnil okolní lesy a vyjednali s ním opravu chrámu. Kníže Lichtenstein počal s opravou ještě téhož roku a za svou ochotu obdržel les, náležející farnosti. O několik let později r. 1815 postavil kníže v blízkosti kostela školu ("stará škola" - bývalá sokolovna). Každým rokem dával kníže faře 20 sáhů dřeva a kromě toho měl každý katolický občan dovoleno nasekat si v jeho lese neomezené množství dřeva. Po opravě chrámu roku 1801 se celkem nic nezměnilo až do roku 1945, kdy byl kostel zasažen na několika místech dělovými granáty a tak poškozen.   
Velké Hostěrádky 1920 | 1945 poničený kostel dělovými granáty | 1945 detail poškození


   
vše 1976
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Případné upřesňující, či doplňující informace a materiály uvítám na adrese - r.huk@seznam.cz