Někdy Bohu moc nerozumíme

Člověk posedlý zlým duchem začal na Ježíše křičet: „Co je ti po nás, Ježíši! Přišel jsi nás zahubit?“ Ale Ježíš mu přísně rozkázal: „Mlč a vyjdi z něho!“ Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a ptali se jeden druhého: „Co je to? Nové učení – a s takovou mocí!“
(srov. Mk 1,21-28)


Jednou jedinou větou zbavil Ježíš posedlého člověka od zla, které ho ovládalo.

To je sice pěkné, ale jak to, že my kolem sebe stále vidíme spíše zlo než dobro? Proč má zlo stále navrch? Odpověď na tuto otázku se hledá těžko. Někdy Bohu nerozumíme.

Odpovědí by ale mohl být Ježíšův život i osudy jeho následovníků. On nepřišel do tohoto světa, jako nějaký suverén, jehož moci se musí každý z nás násilně podrobit, ať už chceme nebo ne. On se naopak narodil jako bezbranné dítě ve chlévě a žil život na okraji společnosti. Tak představil Boha, jako někoho, kdo nevládne mocí a arogancí. On je sice Pánem vesmíru a zlu umí jasně poručit, ale srdci člověka poroučet nechce. To chce postupně získat svou láskou bez ohraničení.

Ježíš celý svůj život prožil mezi dobrými i zlými lidmi. Zažíval lásku, lhostejnost i nenávist. A nakonec nad ním zlo triumfovalo. Byl zrazen, opuštěn, ponížen, mučen, zabit. Sám na sobě tak prožil úděl každého z nás. Ale jako všemocný Bůh zlomil sílu zla a smrti. Vstal z mrtvých. A otevřel nám tak cestu k naplněnému životu v Bohu.

Ježíš do tohoto světa přinesl semínka lásky, dobra a světla, která klíčí navzdory vší temnotě a zlobě.

Když se ohlédneme do dějin a zkoumáme velké tragédie lidstva: války, zrady, genocidy, ovládání, lze vždy v těchto tragédiích dohledat konkrétní svědectví o dobru, navzdory ohromné síle zla, o světle, navzdory ohromné síle temnoty, o lásce a dobrotivosti, navzdory ohromné síle nenávisti a odmítnutí.

Desmond Tutu napsal: „Dobro je silnější než zlo, láska je silnější než nenávist, světlo je silnější než temnota, život je silnější než smrt, vítězství je naše skrze Něho, který nás miluje.“

Nikdo z nás nad zlem sám nezvítězí. Ani nad zlem ve světě, ani nad zlem ve svém okolí, ani nad zlem ve svém srdci. Vítězství je v Ježíši Kristu. Pokud s ním budeme ve spojení, pokud jemu budeme svěřovat svůj život, pokud budeme naslouchat jeho slovu, budeme moci na cestě životem krok za krokem vrůstat do dobra a naplněného života. Navzdory temnotám kolem nás a v nás.

převzato z vira.cz