správce farnosti:

P. Petr Šikula
tel.: 603 944 709
klobouky@dieceze.cz
petr.sikula74@gmail.com


adresa:

nám. Míru 103/14
691 72 Klobouky u Brna